Contact

Adresgegevens:

Stichting Vrienden van de Overhael

Driehuizen 36

1844 KL Driehuizen

Tel: 0299 – 601 888

vriendenvandeoverhael@gmail.com

NL45 RABO 0139 4152 11 

KvK 54872707

RSIN: 8514.73.271

Bestuur:

Rob Oudman (voorzitter)

Egbert Krop (penningmeester)

Ivon van Leyenhorst (secretaris)

Jan Hoekstra (website)

Maartje Doets (website)