Onze Doelen

Er zijn verschillende doelen die in de komende jaren (2013 – 2017) gerealiseerd zijn en hopen te worden voor de kinderen en de school de Overhael.

De doelen waar de SVO zich voor inzet worden in samenspraak met de school bepaald en betreffen die zaken die de kwaliteit van de school structureel verbeteren, maar niet uit de normale schoolgelden gefinancierd kunnen worden.

Inmiddels zijn er meerdere doelen gerealiseerd, zoals ICT middelen, sport- en spel middelen en het vernieuwen van het schoolplein. Nieuwe doelen worden in overleg met het team en Edith Hoegen vastgesteld. Voor de komende jaren is er besloten dat de volgende doelen zeer belangrijk zijn voor de school. In volgorde van prioriteit:

  • Talentontwikkeling
  • Diverse ICT middelen zoals laptops t.w.v. € 300,- per stuk
  • Gymnastiekmaterialen

Om deze doelen te realiseren hebben wij uiteraard uw steun heel hard nodig en nodigen we u uit om naast vriend ook donateur te worden en (jaarlijks) een bedrag aan ons over te maken. Enkele doelen keren jaarlijks terug en dat is met name wat betreft de ict middelen.

Wij rekenen op uw steun!