Vriend worden

Ben je enthousiast en wil je wat doen voor de huidige en toekomstige kinderen van OBS de Overhael? Word dan donateur.  Dan ben je lid van onze community die de continuïteit van de school bewaakt en zorgt voor goede leermiddelen en faciliteiten voor de school door (wervings)acties.

Je kan op 2 manieren donateur worden:

  1. Adopt-a-Laptop. Je doneert 80 euro per jaar gedurende 5 jaar.
  2. Een bijdrage naar keuze voor een van onze andere doelen

Bedrag

Of maak je bijdrage over op NL45 RABO 0139 4152 11  t.n.v. Stichting Vrienden van de Overhael, onder vermelding van Donatie.

Mede door jouw steun kunnen wij de kwaliteit en continuïteit voor de school de Overhael waarborgen. Je kan ook alleen vriend worden. Dan ontvang je onze nieuwsbrief en laat je ons de school weten dat je continuïteit van de school belangrijk vind. Je bent al vriend als wij je mail ontvangen en je mails kunnen sturen. Je bent naast vriend ook donateur als wij ook je gift hebben ontvangen.

Stuur een e-mail met je naam en (e-mail) adres-gegevens naar:

info@vriendenvandeoverhael.nl

Namens het bestuur van Vrienden van de Overhael heel erg bedankt voor je steun als ons doel!