Nieuwsbrief oktober 2012

Algemene Ouderavond

Een kleine school met een overvolle zaal aan belangstellende ouders. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderavond  werden de ouders geïnformeerd over de actuele gang van zaken op school en werden de nieuwe ontwikkelingen en plannen bekendgemaakt. De Medezeggenschapsraad gaf uitleg over de taken die zij hadden uitgevoerd, het team had het over tweetalig onderwijs en de Ouderraad vertelde wat er het afgelopen jaar allemaal aan activiteiten zijn uitgevoerd.

De Stichting “Vrienden van de Overhael” kreeg de gelegenheid om haar doelstelling en plannen bekend te maken. De voorzitter van de “Vrienden” Rob Oudman presenteerde de plannen op het nieuwe digibord in groep 5-6. Vol vuur wist hij iedereen te boeien met zijn verhaal over de wens van de “Vrienden” om zoveel mogelijk geld voor de school binnen te halen. Hiermee willen we allerlei extra voorzieningen voor de Overhael voor elkaar te krijgen. Dit is noodzakelijk omdat de overheid achterblijft met het voldoende investeren in ons basisonderwijs. De Overhael als unieke dorpsschool is uniek en dat willen we graag zo houden en dat kan nu met behulp van de financiële steun van de “Vrienden”. Wij kunnen nu een extra impuls geven aan het moderne onderwijs op de Overhael door de aanschaf van nieuwe digiborden en dergelijke. Op deze avond hebben de bestuursleden zich één voor één middels een persoonlijk verhaaltje voorgesteld en verteld waarom zij zich verbonden voelen met de Overhael. Na afloop werden de aanmeldformulieren voor donateurschap uitgedeeld. Op het eind van de avond hadden er een  tiental ouders het formulier spontaan ingevuld.

Om terug te kunnen lezen wat Rob Oudman tijdens de algemene ouderavond heeft verteld kunt u de presentatie doornemen door onderstaande link aan te klikken.

Presentatie Algemene Ouderavond 11 oktober 2012

 Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.