Nieuwsbrief Vrienden – januari 2018

 

Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van de Overhael

Ook vanuit de Vrienden van de Overhael het allerbeste voor 2018! Ook dit jaar hopen wij basisschool de Overhael weer te kunnen steunen in hun wens om het beste onderwijs te kunnen bieden aan onze kinderen. Als Stichting zijn wij, naast overheidssubsidies, afhankelijk van uw schenkingen, sponsoring, en hulp.

Al 6 jaar een actieve stichting voor de School

Graag willen wij de ouders van nieuwe leerlingen informeren over de Stichting. Zoals vele basisscholen met minder dan 100 leerlingen, heeft OBS de Overhael slechts zeer beperkte ruimte om te investeren in middelen en voorzieningen die op grote scholen wel aangeboden worden. Hiervoor hebben wij 6 jaar geleden de Stichting Vrienden van de Overhael opgericht.  Dankzij subsidies, donaties en financiële steun van ouders, opa’s en oma’s en iedereen die het schooltje een warm hart toedraagt hebben wij in de afgelopen jaren al heel veel investeringsverzoeken van het team kunnen inwilligen en hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen.

Wist u bijvoorbeeld dat er tegenover de school een kledingcontainer staat?  De opbrengst ervan is voor de school. Maak er gebruik van!

Dankzij de donaties zijn er de digiborden aangeschaft, worden regelmatig de gymattributen aangevuld, is het schoolplein vernieuwd en heeft de school de beschikking over materialen voor talentontwikkeling.

Adopt-A-Laptop 2018

Ook werd er in 2016 gestart met de actie “adopt- a-laptop”. Dankzij de vele ouders die voor 5 jaar een laptop hebben geadopteerd konden in 2016 10 laptops worden aangeschaft en in 2017 nog eens 10.  Het streven is echter ieder jaar 10 laptops aan te schaffen, zodat er binnen vijf jaar in ieder lokaal altijd voldoende goede laptops staan. Hiermee kan het onderwijs nog beter op maat voor de leerling worden gegeven en bieden wij alle leerlingen de gelegenheid hiermee te werken.

Om ook dit jaar weer 10 laptops te kunnen aanschaffen, doen wij een beroep op u. Voor 60 euro per jaar gedurende 5 jaar sponsort (“adopteert”) u al een laptop. Per “adoptie” wordt een formulier ingevuld: Het “adoptiebedrag” is Euro 60 per (hele) laptop per jaar voor een periode van 5 jaar via automatische incasso. Omdat de SVO een ANBI-stichting is en deze schenking een fiscaal geaccepteerde “periodieke gift” is, is elke adoptie volledig fiscaal aftrekbaar voor uw belastingaangifte.

Actie doel voor 2018: een 3D printer voor de school

Naast de actie Adopt-a-laptop, heeft het team van de Overhael een investeringsverzoek bij de Stichting ingediend om en bijdrage te leveren voor een 3-D Printer voor de school. Natuurlijk willen wij dit graag honoreren.

“21e eeuw vaardigheden” is in het onderwijs een belangrijk thema. Hierin is van belang dat kinderen werken aan creativiteit in combinatie met digitale geletterdheid naast het ontwikkelen van kritisch denkvermogen. Hierbij horen ook nieuwe technologieën. Technologieën die nu en in de toekomst steeds belangrijker worden. Een perfect voorbeeld hiervan is 3D printen. Werken met een 3D printer (en dan voornamelijk met de ontwerpsoftware) zorgt voor de ontwikkeling van het creatief denkvermogen en het ruimtelijk inzicht van de leerlingen. 3D printen zal de komende eeuw een rol gaan spelen op allerlei gebieden in de maatschappij. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen nu al in vertrouwd raken met de mogelijkheden 3D printen, zodat ze straks een stapje voor hebben.

Leerlingen van groep 7-8 zullen eerst zelf, onder begeleiding, de 3D printer in elkaar zetten voordat er geprint kan worden. Ook dit is onderdeel van de ervaring met 3D-printen, doordat zij op deze manier leren hoe de printer in elkaar zit en werkt en vertrouwd raken met techniek.

Doe ook mee!

Om deze wens van de school te kunnen honoreren is iedere (extra) donatie weer welkom, ook alle kleine beetjes helpen. Wij horen graag wat u wilt doen. Vul hiervoor het bijgevoegde formulier in, of geef je aan wat je zou willen doen aan iemand van het SVO bestuur (zie onder) via Edith of Melanie of kijk op onze website www.vriendenvandeoverhael.nl

In ieder geval hopen wij via deze nieuwsbrief onszelf nadere bekend te hebben gemaakt bij de relatief nieuwe ouders op school.  Tot slot willen wij alle donateurs en iedereen die ons schooltje een warm hart toedraagt hartelijk danken voor hun steun!

 

Warme groet,

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Overhael

Ivon van Leyenhorst, Maartje Doets, Rob Oudman, Jan Hoekstra, Egbert Krop en Jan-Andries Teeuw

 

 

 

 

Aanmeldingsformulier voor een Stichting Vrienden van de Overhael donatie;

Naam…………………………….

Adres…………………………….

Postcode/ plaats……………

Email…………………………….

Meerdere antwoorden aankruisen is mogelijk.

  • Ik ben nieuw als donateur en zou graag jaardonateur willen worden voor een bedrag van…………….. euro
  • Ik zou graag een bijdrage willen doen voor de aanschaf van de 3-D printer van …………. Euro
  • Ik zou graag een laptop willen adopteren, tegen jaarlijkse betaling van 60 euro gedurende een periode van 5 jaar.

 Geef een reactie

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.